Добре дошли в обучителния курс на VET@HOME 1 – Основи на готвенето. 

Този курс е предназначен за обучаеми, които участват в професионално образование/обучение в сектора на туризма и хотелиерството и по-специално в професията “Готвач”. 

Преди да започнете курса, моля, уверете се, че отговаряте на следните Предварителни условия (изисквания за влизане):

Обучаващият се трябва да участва в професионално образование/обучение в сектора на туризма и хотелиерството:

– да е ученик (в професионална гимназия) по професията “Готвач” (или еквивалентна) ИЛИ

– да е записан в професионален курс по професията “Готвач” (или еквивалентна професия) от доставчик на професионално образование и обучение (за възрастни) ИЛИ

– да е завършил професионално образование или обучение по професията “готвач”.

Обучаващият се трябва да докаже, че здравословното му състояние позволява да участва в практическо ПОО за професията Готвач (или еквивалентна) – при записването може да се изискват медицински документи в зависимост от изискванията на страната.

Обучаващият се трябва да е на минимална възраст 16 години.

Ако имате някакви въпроси или притеснения, моля, свържете се с доставчика на курса/инструктора.

January 12, 2024

0 responses on ""

Leave a Message

Your email address will not be published.

VET@Home © vet-at-home.eu Всички права запазени.