Проект VET@HOME Ви приветства!

Здравейте! 🙂

Това е уебсайтът на проект VET@HOME – съвместна инициатива на 6 организации от 5 държави (България, Испания, Португалия, Хърватия и Северна Македония).

Целта ни е , чрез този проект, да се засили способността на институциите за професионално образование и обучение (ПОО) в Европа и извън нея да предоставят висококачествено, приобщаващо дигитално образование в областта на кулинарните изкуства, адаптирано към стандартите за работа в хранително-вкусовата промишленост след COVID19.

За тази цел, ще създадем и пилотираме модел на учебна програма, базирана на модули, за виртуални курсове за практическо професионално обучение по професията “Готвач”, както и ще разработим онлайн платформа за виртуално предоставяне на практическо обучение по тази професия.

Проектът VET@HOME се финансира от програма “Еразъм+” в рамките на ключово действие: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики и ще продължи до октомври 2022 г.

Останете с нас за повече информация и ни следвайте в социалните мрежи!

Страница във Facebook: www.facebook.com/VETatHomeEurope

October 30, 2023

0 responses on "Проект VET@HOME Ви приветства!"

Leave a Message

Your email address will not be published.

VET@Home © vet-at-home.eu Всички права запазени.