ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС Моля, обърнете внимание, че този курс е предварително условие за записване в следните курсове на VET@HOME: - Курс 2 - Салати; - Курс 3 - Супи; - Курс 4 - Основни ястия и - Курс 5 - Десерти.

FREE

About Course

Това е първият учебен модул от курса VET@HOME за практическо обучение по професията "Готвач". 

Модулът е замислен като задължителна част, която трябва да се завърши, за да се продължи към следващите курсове: Салати (2), Супи (3), Основни ястия (4) и Десерти (5)


Модулът запознава обучаемите с основните понятия, правила и процедури, които трябва да се спазват в професионалната кухня, както и с важни правила и стандарти за здравословни и безопасни условия на труд, които обучаемите трябва да спазват по време на обучението си (и след това).

Целта на модула е да гарантира, че обучаемите имат основните знания, умения и компетенции за изпълнение на задачите, свързани с по-нататъшното обучение в курсовете на VET@HOME.


Общата продължителност на курса е 19 учебни часа (по 45 мин.), с включено оценяване.

About Instructor

Profile Photo
Международен Колеж, България
Courses
6
5 5
Reviews
1
Students
112

Curriculum

 • 1.1.1. Хранително-вкусовата промишленост и готварството като професия (PPT) 00:45:00
 • 1.1.1. Хранителната индустрия и готвенето като професия (видео) 00:30:00
 • 1.1.1. Хранително-вкусовата промишленост и готварството като професия (допълнително четене) 00:45:00
 • 1.1.2. Инструменти и оборудване (PPT) 01:30:00
 • 1.1.2. Инструменти и оборудване (видео) 00:15:00
 • 1.1.2. Инструменти и оборудване (упражнение) 01:30:00
 • 1.1.3 Миз ан плас (РРТ) 00:45:00
 • 1.1.3. Миз ан плас (Видео) 01:00:00
 • 1.1.3. Миз ан плас (упражнение) 00:30:00
 • 1.1.3. Миз ан плас (Задание) 01:30:00
 • 1.1.4. Хигиена и безопасност (PPT) 01:30:00
 • 1.1.4. Хигиена и безопасност (Видео) 00:45:00
 • 1.1.4. Хигиена и безопасност (упражнение) 00:45:00
  • Оценка на заданието 1 week, 3 days
  • Практически изпит 01:30:00

Reviews

N.A

0 ratings
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

No Reviews found for this course.

VET@Home © vet-at-home.eu Всички права запазени.