Blog Style 1

Blog style 1

Видео-презентация с резултатите от проект VET@HOME

След успешно проведените финални конференции в партньорските държави, с тази кратка видео-презентация представяме на български език постигнатите резултати

Read More

И последните Национални конференции по проект VET@HOME се проведоха вчера

Вчера се проведоха не едно, не две... а цели 3 събития за представяне и разпространение на резултатите от проекта.

Read More

Пети информационен бюлетин по проект VET@HOME

Сега, след като завършихме нашия проект VET@HOME, това е последният ни електронен бюлетин, където обобщаваме свършената работа през последния месец, както и постигнатите резултати от проекта.

Read More

Още две събития за представяне и разпространение на резултатите от проект VET@HOME се проведоха днес

Нашите партньори от Proandi проведоха своята национална конференция „Практическо ПОО в цифровата ера“ днес в Повоа де Варзим, Португалия за …

Read More

Националната конференция за представяне и разпространение на резултатите в Хърватия се проведе в Загреб

Националната конференция в Хърватия, организирана и домакинствана от Националната агенция за професионално образование и обучение, се проведе вчера в Загреб …

Read More

Днес в България се проведе поредното успешно събитие за представяне на резултатите от проекта в рамките на VET@HOME

На 25 октомври 2023 г. се проведе първото от двете издания на Националната конференция "Практическото професионално образование и обучение в дигиталната ера".

Read More
VET@Home © vet-at-home.eu Всички права запазени.