Практика

Практика

Упражнение: практика в домашната кухня с различни стилове рязане (60 мин.) Задание: заснемете видеоклип, в който режете различни форми, направете …

VET@Home © vet-at-home.eu Всички права запазени.