Оценка на задание

Оценка на задание

Оценяване на заданието от 2.1.1, изпълнено и предадено от обучаемия. Оценяването на заданието се извършва от инструктора въз основа на …

VET@Home © vet-at-home.eu Всички права запазени.