5.2.1. Торти и глазура: Приготвяне на торта (задание)

5.2.1. Торти и глазура: Приготвяне на торта (задание)

Приложете рецептата, както е показано във видео-презентациите: 5.2.1. Торти и глазури: Торта Генуа; 5.2.1. Торти и глазури: рязане и глазиране …

VET@Home © vet-at-home.eu Всички права запазени.