5.2.3. Бисквитки: (Виртуална) практика

5.2.3. Бисквитки: (Виртуална) практика

Планирайте с вашия инструктор виртуални практически уроци/демонстрации (чрез видеоконферентна връзка на живо) за подготовка на поне 3 от 7-те вида …

VET@Home © vet-at-home.eu Всички права запазени.