4.4.2. Готвене на месо и дивеч. Процедури и рецепти (упражнение)

4.4.2. Готвене на месо и дивеч. Процедури и рецепти (упражнение)

Упражнение 1: Потърсете в Интернет, за да намерите рецептите, изброени в PPT презентацията (слайдове 9, 14, 21, 30 и 36). …

VET@Home © vet-at-home.eu Всички права запазени.