4.4. Методи за приготвяне на месо, птици и риба. Процедури и рецепти: (Виртуална) практика

4.4. Методи за приготвяне на месо, птици и риба. Процедури и рецепти: (Виртуална) практика

Планирайте с Вашия инструктор виртуални практически уроци/демонстрации (чрез видео-конферентна връзка на живо) за приготвяне на поне 3 от неприложените до …

VET@Home © vet-at-home.eu Всички права запазени.