4.3.2. Бульони и сосове (упражнение)

4.3.2. Бульони и сосове (упражнение)

Прочетете презентациите, където е обяснено приготвянето на бульони и сосове за основни ястия. Запишете рецептите на различните видове бульони и …

VET@Home © vet-at-home.eu Всички права запазени.