1.1.2. Инструменти и оборудване (упражнение)

1.1.2. Инструменти и оборудване (упражнение)

Направете списък (опис) на оборудването и инструментите, използвани в готвенето (в професионалната кухня), които са налични във вашата домашна кухня …

VET@Home © vet-at-home.eu Всички права запазени.