Оценка на задание 2:

Оценка на задание 2:

Оценка на заданието от 4.4.3., изпълнено и предадено от обучаемия. Оценката на заданието се извършва от инструктора въз основа на …

VET@Home © vet-at-home.eu Всички права запазени.