Пети информационен бюлетин по проект VET@HOME

Сега, след като завършихме нашия проект VET@HOME, това е последният ни електронен бюлетин, където обобщаваме свършената работа през последния месец, както и постигнатите резултати от проекта.
Въпреки че нашата инициатива приключи, оставаме на разположение за повече информация и бъдещо сътрудничество на нашите контакти, които ще намерите в електронния бюлетин 🙂

November 6, 2023

0 responses on "Пети информационен бюлетин по проект VET@HOME"

Leave a Message

Your email address will not be published.

VET@Home © vet-at-home.eu Всички права запазени.